diumenge, 1 de març de 2020

10 preguntes i respostes sobre el glaucoma

10 Preguntes i respostes sobre el glaucoma.

1.Què és el glaucoma?

El glaucoma és un grup de malalties oculars relacionades amb un augment de la pressió del ull en les que es produeix una atròfia del nervi òptic amb una pèrdua progressiva del camp visual.
Aquesta pèrdua de camp visual pot passar desapercebuda en les fases inicials i, si no es tracta, pot ocasionar una disminució de visió severa o inclús, la ceguesa. Es tracta habitualment d’una malaltia  bilateral, encara que  amb freqüència la afectació és més important en un ull que en el altre.

2.Tots els glaucomes son iguals?


D’una manera senzilla podem diferenciar quatre tipus de glaucoma:
Glaucoma congènit: ja existeix en el moment de néixer. Afecta a 1 de cada 10000-18000  nadons, i es deu habitualment a malformacions congènites del ull.
Glaucoma agut: és un augment important i sobtat de la pressió intraocular (PIO) per un tancament brusc del drenatge o sortida de humor aquós a través del angle format entre el iris i la còrnia. Sol donar-se en pacients hipermetrops o amb cataractes avançades. Es pot prevenir  realitzant un tractament amb làser (iridotomia) que es un forat en la part perifèrica del iris que permet restablir la correcta circulació del humor aquós  (líquid que hi ha al interior del ull). Amb freqüència es presenta després del tractament amb alguns medicaments com antidepressius, fàrmacs per tractar pèrdues d’orina, gotes  per a dilatar la pupil·la...per el que pot resultar útil consultar amb el oftalmòleg en el cas que li sigui prescrit alguns d’aquests fàrmacs.
Glaucoma crònic: és el mes habitual, i es la causa més freqüent de ceguesa irreversible en l’actualitat. Afecta en tot el món a un 3.5-4% de la població entre els 40 i 80 anys. A diferència del glaucoma no es pot prevenir amb tractaments com l ’iridotomia, per el que la seva detecció en fases primerenques és especialment important.
Glaucomes secundaris: son freqüents i es presenten habitualment desprès de l’administració de medicaments com la cortisona en les seves diferents formes (col·liris, pomades, comprimits, infiltracions) , com a resposta a infeccions del ull , en el curs d’altres malalties oculars com les uveïtis o les trombosis venoses retinianes, o desprès d’una intervenció quirúrgica ocular.

3.Quina és la causa del glaucoma crònic?

No es coneix exactament la causa de la malaltia i cada cop hi ha més evidència de que existeix més d’un factor implicat. Les causes que es consideren més probables son:
Dany directe a les cèl·lules nervioses de la retina per una pressió intraocular alta. El augment de PIO seria degut a una dificultat del drenatge del humor aquós a través del angle camerular.
Falta de rec sanguini degut a un sistema circulatori deteriorat per l’edat o la arteriosclerosi, entre altres factors.
Dany de tipus degeneratiu en les cèl·lules nervioses a nivell del nervi òptic.

4.Quines malalties o situacions afavoreixen el desenvolupament del glaucoma crònic?

Existeixen una sèrie de factors de risc que determinen la aparició de un glaucoma, així com la seva velocitat de progressió. Entre elles es troben:
Edat: és més freqüent  a mida que ens fem grans, especialment a partir dels 60 anys.
Malalties com la diabetis
La raça negra
La alta miopia
Antecedents familiars de glaucoma
Alteracions de la circulació  (pressió arterial molt baixa, migranya, malaltia de Raynaud )
La valoració del risc del seu glaucoma la realitzarà el seu oftalmòleg

5.Com puc saber si tinc o no glaucoma?

El diagnòstic  de glaucoma ho realitza el oftalmòleg després de realitzar una historia clínica i una posterior exploració. Per a confirmar el diagnòstic i veure si la malaltia està o no en una fase  avançada, es necessita la realització d’unes proves específiques com la gonioscòpia,  paquimetria corneal, campimetria computeritzada, estudi estructural del nervi òptic mitjançant OCT.
En funció dels resultats, la valoració de la seva historia clínica i els antecedents es realitza el diagnòstic i es recomana un tractament si es considera necessari, i se indica quan es necessari tornar a veure al pacient.

6.Tinc antecedents familiars de glaucoma. Què puc fer per a detectar  la malaltia i a partir de quina edat?

El seu oftalmòleg li explicarà que els antecedents familiars de glaucoma augmenten de forma important el risc de patir la malaltia. En aquest grup de pacients podria ser recomanable realitzar una primera visita amb l’oftalmòleg al voltant dels 40-45 anys.
En aquesta visita es realitzen les exploracions i proves necessàries  i es recomanarà la pauta per les visites posteriors. Aquesta visita de seguiment pot ser cada any ( o inclús abans)  en els casos en els que es considera el pacient com d’alt risc de evolució a glaucoma, o bé cada 2-3 anys en els casos en que es consideri que el risc és baix. A mesura que els pacients es fan majors, les visites solen ser més freqüents.

7.No tinc antecedents familiars de glaucoma ni factors de risc dels abans mencionats. No necessito fer-me cap revisió oftalmològica?

Es recomana que els adults sense antecedents ni factors de risc visitin al seu oftalmòleg al voltant dels 40 anys. Des de aquest moment se aconsella una visita cada 2-4 anys fins als 54 anys, i a partir d’aquesta edat cada 1-3 anys fins als 65.Des de aquell moment la necessitat de visites se individualitzarà  en funció de es condicions de cada pacient i de la aparició d’altres malalties típiques de les edats més avançades (cataractes, degeneració macular senil etc..).En qualsevol cas serà el seu oftalmòleg qui li indiqui la freqüència de les seves visites.

8.La meva visió es bona. Encara així puc tenir un glaucoma?

Un pacient amb un glaucoma avançat pot tenir una agudesa visual o qualitat de visió aparentment bona. El dany associat al glaucoma no afecta d’entrada a la agudesa visual, sinó al camp visual o visió perifèrica.
Una persona sana te un camp de visió que, des de el seu costat esquerra fins al dret, arriba uns 190 graus. A mesura que el glaucoma avança, aquest camp es redueix i en casos avançats solament veuríem les coses que tenim al davant i no als costats. Es el moment en que típicament es comença a tenir problemes per a conduir o aparcar, ja que s’ha de girar més el cap per a veure coses que abans es veien per la cua del ull, o bé nota que cada més ens dona cops amb el marc de les portes.
En etapes finals els pacients amb glaucoma avançat tan sols mantenen una visió  en tub d’escopeta, sols veuen una part molt petita del camp visual central, encara que aquest camp romanent els permet  poder veure les lletres utilitzades per a mesurar la agudesa visual. El oftalmòleg valorarà la possible afectació del seu camp visual.

9.M’han trobat la pressió intraocular alta. Tinc glaucoma?

De forma habitual els nivells de PIO alta son típics del glaucoma. Així i tot, una mateixa PIO no afecta per igual a totes les persones. Existeix un nombrós grup de pacients que tenen nivells de PIO altes superiors a 20-21mmHg però que no desenvolupen les alteracions típiques del glaucoma en el fons d’ull ni en el camp visual. Aquests pacients se anomenen “hipertensos oculars”. En funció del càlcul de risc de que la malaltia pugui progressar o no cap a un veritable glaucoma ( antecedents familiars i personals, estat del nervi òptic, campimetria, gruix corneal, etc..) es pot necessitar tractament , especialment  si la pressió intraocular és molt alta o es detecta progressió en el camp visual o en el estudi del fons d’ull. Son pacients sospitosos de poder desenvolupar un glaucoma i per tant necessiten un control periòdic estricte .
Encara que la pressió intraocular alta és un dels elements més típics  del glaucoma, existeixen casos poc freqüents de la malaltia en els que la pressió intraocular es normal o inclús baixa. Per això, el diagnòstic precoç del glaucoma no s’ha de realitzar únicament mesurant  la pressió intraocular, sinó realitzant una exploració oftalmològica complerta que ha d’incloure la realització d’un fons d’ull amb visualització directa del nervi òptic i les proves complementaries que es considerin oportunes.

10.La pressió intraocular és la mateixa durant tot el dia?

En persones sanes els valors de la pressió intraocular no son constants sinó que varien al llarg del dia. Tendeixen a ser més altes a primera hora del matí per disminuir durant el dia i tornar ha aixecar-se per la nit. Aquestes variacions son significatives, i de vegades poden arribar a ser de 8 mmHg de diferència entre dues mesures. Per tant, resulta imprescindible tenir en compte:
La hora a la que es realitzen les mesures de PIO. Les variacions al llarg del dia seran considerades per l’oftalmòleg a l’hora de prendre decisions clíniques  ( per exemple canviar una medicació)
Idealment  les diferents mesures haurien de ser realitzades en hores similars.
En alguns pacients pot ser útil realitzar mesures en diferents dies i hores.
La hora de administrar les gotes per a baixar la pressió és important. Per exemple, si les gotes es posen a les 8 del matí i la visita és a les 8,30, és possible que encara no hagin fet efecte i la PIO surti més alta del que realment està al llarg del dia.

diumenge, 10 de febrer de 2019

Tivanisirán reduce los daños corneales centrales en pacientes con ojo seco

La compañía Sylentis ha anunciado resultados positivos de un estudio que analiza la eficacia y seguridad con tivanisirán controlado frente a lágrimas artificiales para el tratamiento de la enfermedad de ojo seco, y que muestra una mejora en la reducción de daños corneales centrales.
Concretamente del ensayo clínico exploratorio Helix, un estudio en fase III con tivanisirán frente al comparador, destaca la mejora en la reducción de los daños corneales centrales de los pacientes con enfermedad de ojo seco con un nivel de gravedad de moderado a grave, tras un mes de tratamiento con tivanisirán. Este objetivo estaba establecido como secundario en el protocolo del ensayo clínico.
Además, se ha demostrado una mejora en los síntomas de dolor ocular y en el signo de daño corneal de los pacientes, respecto al inicio del tratamiento. También se ha demostrado una mejora clínicamente relevante del objetivo primario de daño corneal de la superficie ocular completa. A pesar de todo, no se han cumplido los objetivos primarios, de dolor ocular y de daño corneal en la superficie ocular completa, porque no se ha demostrado diferencia estadísticamente significativa en la población total frente al comparador.
En el ensayo Helix también se evaluaron varios biomarcadores de la enfermedad. Los resultados indican una superioridad del tivanisirán frente al comparador con un incremento del 125% de la mucina que se relaciona con una mejora de la película lacrimal y una disminución del 13% del marcador de inflamación (HLA-DR).
"La importancia de encontrar un tratamiento para un área concreta del ojo, dañada de una forma grave, es muy relevante en el cuidado de estos pacientes, ya que sufren más agresivamente los síntomas de la enfermedad que aquellos que tienen daños de menor gravedad, pero más repartidos en la superficie ocular", ha explicado Jesús Merayo, del Instituto Universitario Fernández-Vega de la Universidad de Oviedo.

divendres, 1 de febrer de 2019

Tratado por primera vez un retinoblastoma infantil con un virus modificado genéticamente


Tratado por primera vez un retinoblastoma infantil con un virus modificado genéticamente (Sci Transl Med)
Investigadores del Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) han desarrollado un nuevo tratamiento experimental para el retinoblastoma o tumor de la retina -una enfermedad que supone el 11% de los tumores malignos en los niños menores de un año- y que consiste en inyectar un virus modificado genéticamente dentro del ojo afectado por el tumor.
El trabajo, publicado en Science Translational Medicine, muestra que el virus logró seleccionar, atacar y destruir las células cancerígenas y que el tratamiento es aplicable en los niños cuyos tumores no responden a los tratamientos convencionales, después de que la investigación haya reproducido experimentalmente tumores obtenidos de pacientes que no se habían curado con los tratamientos actualmente disponibles.
El hospital ha iniciado un ensayo clínico en pacientes con tumores oculares quimiorresistentes para ver su seguridad y obtener los primeros indicios de su eficacia clínica, mientras que la terapia permitirá evitar la extirpación ocular y disminuir los casos de ceguera en pacientes con retinoblastoma, que se diagnostica cada año a 8.000 niños en todo el mundo.
"Cuatro años de trabajo en el laboratorio se han transformado en un ensayo clínico gracias al apoyo decidido de las instituciones y a la implicación de profesionales de múltiples disciplinas y de donantes del hospital", ha explicado el autor sénior de la publicación, Ángel Montero, en un comunicado del hospital.
El también autor del trabajo y director ejecutivo de VCN Biosciences, Manel Cascalló, ha señalado que "los datos publicados representan una importante confirmación del mecanismo de acción" de la terapia con el virus, que también se está testando en pacientes adultos que padecen otros tumores, como el cáncer de páncreas.
Los investigadores han demostrado que el virus oncolítico VCN-01, desarrollado por modificación genética del adenovirus tipo 5 -un virus común que normalmente causa síntomas de un resfriado-, es capaz de infectar y multiplicarse solo en los tumores y no en células sanas de la retina.
La selectividad del virus por los tumores se basa en el funcionamiento anormal del gen del retinoblastoma (RB1) en las células afectadas por el tumor, en las que se produce un aumento de la cantidad libre de una molécula denominada E2F-1: el virus fue modificado para que se replique ante la presencia de esta molécula en las células, con lo que logra que se produzca de forma selectiva en el tumor y no en las células sanas.
En la actualidad, cuando está indicada la preservación ocular, los niños reciben en una primera fase quimioterapia intraarterial, que se aplica a través de un largo y fino catéter introducido por la arteria femoral y conducido hasta la arteria oftálmica para administrar localmente la quimioterapia.
En ciertas ocasiones, además, se inyecta directamente quimioterapia dentro del ojo, en el humor vítreo, pero en un 30% de los casos el tumor no responde a ninguno de estos dos tratamientos y los oftalmólogos no tienen otra opción que extirpar el ojo afectado para evitar que el cáncer se extienda a otros órganos del cuerpo, ya que entonces las posibilidades de curación son muy bajas.


dissabte, 25 de novembre de 2017

Nuevos paradigmas en la corrección del astigmatismo

Hasta un 30% de los pacientes candidatos a cirugía de catarata tiene más de 1,50 dioptrías de astigmatismo, según han asegurado diversos expertos en la jornada 'Nuevos paradigmas en la corrección del astigmatismo'.
"El objetivo de la jornada es abordar las últimas novedades en las técnicas quirúrgicas para la corrección del astigmatismo", ha explicado el director del curso de doctorado sobre córnea y cirugía refractiva en la Universitat Autónoma de Barcelona y jefe de la Unidad de Córnea y Cirugía en el Instituto de Microcirugía Ocular (IMO) de Barcelona, José Luis Güell.
En concreto, durante el encuentro los especialistas han abordado los diversos tipos de cirugía: la intervención de pacientes con astigmatismo que se operan de cataratas, la cirugía en pacientes que se operan de cataratas y que previamente han sido sometidos a un trasplante de córnea; así como la intervención de pacientes jóvenes a los que implantándoles una lente intraocular se les corrige también el astigmatismo.
"Las lentes intraoculares son la solución que más precisión ofrece a los pacientes con astigmatismo", ha comentado el experto, para informar de que durante la jornada se han mostrado tanto las técnicas quirúrgicas como los nuevos instrumentos que permiten una mayor precisión y seguridad en las intervenciones, como el láser femtosegundo, que realiza algunos de los pasos más importantes en la cirugía de catarata.
Respecto a las nuevas tecnologías para la cirugía ocular, el oftalmólogo del Departamento de Córnea y Cirugía Refractiva del IMO, Daniel Elies, ha asegurado que ha sido uno de los ámbitos en el que han aparecido "más novedades", tanto en la mejora de las lentes intraoculares que permiten la corrección del astigmatismo, como en la aparición de equipos quirúrgicos que permiten al cirujano no sólo mejorar la medición, sino también el correcto cálculo y posicionamiento de la lente intraocular dentro del saco capsular del ojo.
En general, tal y como ha apostillado Güell, los pacientes de catarata desconocen la opción de corregir el astigmatismo durante la intervención, pero prefieren prescindir de las gafas y para ello, es imprescindible solucionar además de las cataratas, los defectos refractivos. "El mismo cirujano debe informar al paciente sobre la posibilidad de corregir sus defectos refractivos y prescindir así de gafas correctoras tras la intervención", ha zanjado.

divendres, 24 de juliol de 2015

No frotar ni comprimir el glóbulo ocular, principales consejos si entra en el ojo algún cuerpo extraño


Es importante que la persona accidentada retire el cuerpo extraño por sí misma, ya que puede provocar rasguños en la superficie del ojo.
No frotar ni comprimir el glóbulo ocular son los principales consejos aportados desde el Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla, con motivo de la llegada de las celebraciones las fiestas locales estivales.
Además, si la lesión tiene lugar por un golpe en la parte exterior del ojo (párpado o ceja), desde el Instituto se recomienda hacer presión en la zona dañada para cortar la hemorragia, sin llegar a aplicar excesiva fuerza.
Si se producen pequeñas abrasiones por cuerpos extraños como arena, humo o cenizas, los expertos aconsejan que la persona accidentada parpadee repetidamente para intentar expulsar el cuerpo extraño. Y, en el caso en el que no funcione, acudir de inmediato al especialista para que proceda a su extracción.
Asimismo, han insistido en la importancia de que la persona accidentada retire el cuerpo extraño por sí misma ya que puede provocar rasguños en la superficie del ojo.
Ahora bien, en caso de que la lesión se origine por partículas de material pirotécnico es necesario lavar el ojo con agua, frotando sin hacer demasiada fuerza, para eliminar los restos que pueden estar afectando a los tejidos oculares.
Por último, la equimosis, también conocida como ojo morado, necesitará de la aplicación de hielo o compresas frías durante las primeras 24 horas para intentar reducir la hinchazón, manteniendo la cabeza elevada para que la inflamación pueda bajar.
Tras proceder a estas medidas de urgencia, se deberá trasladar al paciente al centro oftalmológico más cercano para revisar la parte interna del ojo ya que pueden originarse desde pequeñas quemaduras en los párpados a erosiones, mutilaciones de tejidos o, en los casos más graves, estallido del ojo.

dimecres, 18 de març de 2015

Nuevos paradigmas en la corrección del astigmatismo


Hasta un 30% de los pacientes candidatos a cirugía de cataratas tiene más de 1,50 dioptrías de astigmatismo
Hasta un 30% de los pacientes candidatos a cirugía de catarata tiene más de 1,50 dioptrías de astigmatismo, según han asegurado diversos expertos en la jornada 'Nuevos paradigmas en la corrección del astigmatismo'.
"El objetivo de la jornada es abordar las últimas novedades en las técnicas quirúrgicas para la corrección del astigmatismo", ha explicado el director del curso de doctorado sobre córnea y cirugía refractiva en la Universitat Autónoma de Barcelona y jefe de la Unidad de Córnea y Cirugía en el Instituto de Microcirugía Ocular (IMO) de Barcelona, José Luis Güell.
En concreto, durante el encuentro los especialistas han abordado los diversos tipos de cirugía: la intervención de pacientes con astigmatismo que se operan de cataratas, la cirugía en pacientes que se operan de cataratas y que previamente han sido sometidos a un trasplante de córnea; así como la intervención de pacientes jóvenes a los que implantándoles una lente intraocular se les corrige también el astigmatismo.
"Las lentes intraoculares son la solución que más precisión ofrece a los pacientes con astigmatismo", ha comentado el experto, para informar de que durante la jornada se han mostrado tanto las técnicas quirúrgicas como los nuevos instrumentos que permiten una mayor precisión y seguridad en las intervenciones, como el láser femtosegundo, que realiza algunos de los pasos más importantes en la cirugía de catarata.
Respecto a las nuevas tecnologías para la cirugía ocular, el oftalmólogo del Departamento de Córnea y Cirugía Refractiva del IMO, Daniel Elies, ha asegurado que ha sido uno de los ámbitos en el que han aparecido "más novedades", tanto en la mejora de las lentes intraoculares que permiten la corrección del astigmatismo, como en la aparición de equipos quirúrgicos que permiten al cirujano no sólo mejorar la medición, sino también el correcto cálculo y posicionamiento de la lente intraocular dentro del saco capsular del ojo.
En general, tal y como ha apostillado Güell, los pacientes de catarata desconocen la opción de corregir el astigmatismo durante la intervención, pero prefieren prescindir de las gafas y para ello, es imprescindible solucionar además de las cataratas, los defectos refractivos. "El mismo cirujano debe informar al paciente sobre la posibilidad de corregir sus defectos refractivos y prescindir así de gafas correctoras tras la intervención", ha zanjado.

Un trasplante de células madre embrionarias logra devolver la visión a una persona ciega


El ensayo se centró en regenerar células de la retina, la parte del ojo donde se proyectan las imágenes.
Investigadores de la empresa Advanced Cell Technology (ACT) han logrado, mediante el trasplante de células madre embrionarias, devolver la visión a personas ciegas y mejorar la vista de pacientes con discapacidades visuales. De los 18 pacientes que participaron en el estudio presentaban, la mitad presentaba degeneración macular de Stargardt (DMS), y la otra mitad, degeneración macular asociada a la edad (DMAE). Sólo la segunda dolencia afecta a unos 40 millones de personas en todo el mundo. Aunque no todos los pacientes se han beneficiado del tratamiento, la mayoría de ellos ha logrado mejoras sustanciales.
"Uno de los pacientes era un criador de caballos de 75 años que era ciego del ojo tratado", explica Robert Lanza, jefe científico de Advanced Cell Technology (ACT), la empresa estadounidense que ha financiado el estudio. Un mes después del tratamiento, la visión de Lanza había mejorado tanto que pudo volver a montar a caballo. Técnicamente, el ojo tratado había pasado de ser ciego a tener una agudeza visual de 20/40, suficiente para conducir y equivalente a un 50% de la capacidad total.
"Otros pacientes también declaran mejoras sorprendentes" tras haber recibido el trasplante y ahora pueden hacer cosas que antes les eran imposibles como ver la hora en su reloj o usar un ordenador, asegura Lanza, que también es profesor adjunto de la Universidad Wake Forest. Los resultados del trabajo, publicados en “The Lancet”, muestran que la terapia no ha causado rechazo ni efectos secundarios graves.
El ensayo se centró en regenerar células de la retina, la parte del ojo donde se proyectan las imágenes. En unos casos, los pacientes sufrían enfermedad de Stargardt; en otros, degeneración macular asociada a la edad. Ambas dolencias comportaban una pérdida de células vitales para la captación de la luz y la formación de la imagen.
Para reemplazar las células perdidas, el equipo tomó células madre embrionarias y las convirtió en epitelio pigmentario retinal, el tipo de células que provocaban los problemas de visión en los pacientes. A todos ellos se les inyectaron las células en la retina del ojo que adolecía de un mayor deterioro. De los 18 pacientes tratados, 10 experimentaron mejoras sustantivas en la visión, 7 mejoraron moderadamente o quedaron estables y uno sufrió pérdida de visión. Los ojos no tratados no mejoraron, lo que avala la eficacia del estudio